Podpisanie umowy na przebudowę stacji wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Radziszewie Sieńczuch

Burmistrz Ciechanowca, 7 września 2022 r. podpisał z AQUA SOFT Sp. z. o.o. z siedzibą w Białymstoku, umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Radziszewie Sieńczuch gm. Ciechanowiec”.

Wartość kontraktu wynosi 4 395 000,01 zł. Planowany termin zakończenia prac przewidziano do 30 czerwca 2023 r. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 800 000 zł.

 

W ramach zadania zostanie przebudowana Stacja Uzdatniania Wody w Radziszewie Sieńczuch na potrzeby dostarczania mieszkańcom wody spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia w tym m. in.:

  • przebudowę budynku stacji uzdatniania wody
  • budowę zbiornika wyrównawczych o poj. 150 m3
  • budowę dwóch zbiorników bezodpływowych o poj. 2,0 m3 każdy
  • budowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych
  • budowę dwóch studni głębinowych
  • budowę obudów studni głębinowych
  • budowę osadnika popłuczyn o poj. 41,6 m3
  • budowę powierzchni utwardzonych
  • przebudowę ogrodzenia
  • rozbiórkę instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu