„Biesiaduj razem z nami. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu” – KGW Skórzeckie Perełki otrzymało sprzęt gastronomiczny

28 września odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu kupionego w ramach realizowanego przez Gminę Ciechanowiec zadania „Biesiaduj razem z nami. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” 2022 rok.

Koło Gospodyń Wiejskich "Skórzeckie Perełki" otrzymało piec konwekcyjno-parowy wraz z niezbędnym wyposażeniem, maszynkę do mielenia mięsa oraz solarną lampę LED.

 

W ramach zadania „Biesiaduj razem z nami. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu” kupiono:

  • piec konwekcyjno-parowy wraz z akcesoriami (podstawa, zmiękczacz wody oraz pojemniki stalowe do pieczenia)
  • profesjonalną maszynkę do mielenia mięsa
  • lampę solarną LED
  • tablicę informacyjną

 

Łączny koszt poniesionych wydatków to 18 601,32 zł, z czego 9 300,66 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.

 

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich jest bardzo różnorodna. Jednym z aspektów ich działalności jest przygotowywanie potraw regionalnych, którymi reprezentuje Gminę podczas wszystkich uroczystości gminnych, jak również poza jej granicami. KGW pielęgnują polską tradycję i jednocześnie wywierają wpływ na rozwój podlaskiej wsi.

 

Zakup nowoczesnego pieca umożliwi KGW większą produkcję wytwarzanych produktów: dżemów, pierogów, ciast czy innych przetworów.

 

Program odnowy wsi województwa podlaskiego to realizowany corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konkurs na przedsięwzięcia na obszarach wiejskich. Głównym celem programu jest integrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, co wiąże się z aktywizacją społeczności lokalnych. Przedsięwzięcie zakłada też upowszechnienie i promocję koncepcji smart villages w przestrzeni wiejskiej. Ma zmotywować do lepszego wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonujących rozwiązań na społeczeństwo i środowisko naturalne.