logotyp

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Łączny koszt zadania to 173 249,26 złotych. Dofinansowanie stanowić będzie 62 500 złotych.

 

Dofinansowanie pozyskane zostało na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach poprzez likwidację barier architektonicznych, dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oznaczeniu pomieszczeń w sposób właściwy dla osób niepełnosprawnych.

 

pfron lempice 1