32 tys. zł dotacji na doposażeniu stanowisk komputerowych Klubów Senior+w Ciechanowcu i Wojtkowicach Starych

Gmina Ciechanowiec otrzymała od Ministra Cyfryzacji 32 000 zł na realizację projektu „Doposażenie Klubu Senior w Ciechanowcu oraz Wojtkowicach Starych w stanowiska komputerowe, które służą do podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych seniorów”.

Projekt polega na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów - członków Klubu Senior+ poprzez zakup 16 nowych laptopów.

 

Zakupiony sprzęt ze środków dotacji zostanie wykorzystany w celu upowszechnienia i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów. W tym celu zostanie stworzony kącik cyfrowy w Klubie Senior+, z którego będą mogli korzystać seniorzy w godzinach funkcjonowania Klubu oraz podczas zajęć prowadzonych przez kierownika klubu. Organizacja takich zajęć pozwoli naszym seniorom poszerzyć wiedzę oraz nabędą podstawowe umiejętności cyfrowe, a tym samym będą mogli sprawniej i bezpieczniej korzystać z zasobów Internetu.

 

Takie ćwiczenia pozwolą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu jak również przyczynią się do rozwoju wielu zainteresowań, a tym samym będą budować w nich pewność siebie, satysfakcję oraz poczucie podążania z duchem czasu. Takie zajęcia pozwolą załatwić im wiele spraw urzędowych, pomogą w znalezieniu odpowiedniego specjalisty/lekarza, placówki opieki zdrowotnej, w której to będą mogli skorzystać z usług bezpłatnych realizowanych przez NFZ. W związku z powyższym takie zajęcia zostaną wpisane do stałego harmonogramu zajęć seniorów.

 

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu - jednostka organizacyjna Gminy, która prowadzi ośrodek wsparcia dla seniora w formie Klubu Senior+ w Ciechanowcu i Wojtkowicach Starych.