Burmistrz Ciechanowca 8 grudnia podpisał umowę na wykonanie prac drogowych objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w miejscowości Bujenka" oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 108880B na odcinku Przybyszyn - Malec”

Na realizację zadań Gmina Ciechanowiec pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 264 668,75 zł.

 

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108855B w miejscowości Bujenka

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bujenka na odcinku o łącznej długości 1 792 m, w tym: wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, wyrównanie istniejącej podbudowy oraz podbudowy dolnej i górnej, wykonanie poboczy i zjazdów, montaż oznakowania pionowego, ustawienie barier energochłonnych, budowa kanału technologicznego wraz ze studniami i wykonanie odwodnienia.

Wartość brutto umowy wynosi 3 124 089,37 zł. Dofinansowanie uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 104 321,24 zł. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2023 r. Wykonawcą zadania jest Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z Małkini Górnej.

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 108880B na odcinku Przybyszyn - Malec

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec o łącznej długości ok. 1,700 km, w tym: wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie podbudowy dolnej i górnej, poboczy i zjazdów dostosowanych do potrzeb właścicieli działek, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie barier energochłonnych, zamontowanie progu zwalniającego, remont istniejących przepustów pod zjazdami oraz remont istniejących pod drogą i wykonanie odwodnienia.

Wartość brutto umowy wynosi 2 462 184,73 zł. Dofinansowanie uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 160 347,51 zł. Planowany termin zakończenia zadania - październik 2023 r. Wykonawcą jest Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z Małkini Górnej.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu