Pół miliona złotych na poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie Ciechanowca

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec”.

Kwota przyznanego dofinansowania UE wynosi 424 957,50 zł. Całkowity koszt projektu to 499 950 zł.

 

Wykonane zostaną m. in.:

  • cztery wyniesione przejścia dla pieszych z doświetleniem fotowoltaiką na skrzyżowaniu ulic Szkolna - Wojska Polskiego - Kazimierza Uszyńskiego
  • dwa przejścia wyniesione z doświetleniem zasilanym fotowoltaiką na skrzyżowaniu ulicy Pińczowskiej z ulicą Konopnickiej
  • ustawienie barierek ochronnych typu „olsztyńskie" na ulicy Szkolnej w zbliżeniu do ulicy 11Listopada.

 

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w Działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T” (konkurs Nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej).