6 grudnia 2022 r. odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w ramach zadania: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowiec”.

Zamówienie obejmowało kompleksowe wykonanie prac polegających na budowie linii oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach: ul. Świerkowa, ul. Czyżewska (odcinek boczny), Radziszewo-Króle (droga gminna) i Radziszewo-Króle (droga powiatowa).

 

Wartość rzeczowa zadania wyniosła 213 159 zł. Wykonawcą zadania była firma „ADTECH” Adam Mioduszewski z siedzibą w Szeligi-Leśnica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Jest to jedno z dwóch zadań dofinansowanych w łącznej kwocie 500 000 zł ze środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego.