Rolnicy z terenu Gminy Ciechanowiec, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, mogą składać informacje o posiadanej oraz planowanej na dzień 31 grudnia ilości odpadów.

Zebrane wnioski będą podstawą do złożenia zapytania ofertowego przez gminę na usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec.

 

Składane informacje dotyczą ilości kilogramów odpadów z działalności rolniczej:

  • folii rolniczej
  • siatek do owijania balotów
  • sznurków
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin)

 

Złożenie informacji umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów w 2023 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Uwaga! Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin.

 

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, w biurze podawczym, w Przedsiębiorstwie Robót Komunalnych FARE sp. z o. o. ul. Podlaska 1 lub do pobrania poniżej. Szczegółowych informacji udziela Pan Sebastian Popławski, tel. 501 472 808

 

Informacje będą przyjmowane do 15 lutego 2023 r. Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków.

 

pobierz

Wniosek do pobrania - informacja o ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej