Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór zużytych opon, mogą składać informacje o posiadanej ilości niepotrzebnych opon do 15 marca 2023 r.

Zebrane informacje będą podstawą do złożenia zgłoszenia przez gminę na usuwanie zużytych opon z terenu gminy Ciechanowiec.

 

Zgłaszać można:

  • dętki
  • opony motocyklowe
  • opony z samochodów osobowych
  • opony z samochodów ciężarowych
  • opony rolnicze
  • opony ponadgabarytowe.

 

Złożenie informacji umożliwi bezpłatny odbiór opon w 2023 roku, w przypadku uzyskania przez gminę informacji o odpowiedniej ilości odpadów ogółem. Wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, w biurze podawczym, w Przedsiębiorstwie Robót Komunalnych FARE sp. z o. o. ul. Podlaska 1 lub do pobrania poniżej.

 

Informacje będą przyjmowane do 15 marca 2023 r.

 

pobierz

Wniosek do pobrania - informacja o ilości zużytych opon.doc

Wniosek do pobrania - informacja o ilości zużytych opon.pdf