Gmina Ciechanowiec znalazła się wśród 21 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023. Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec otrzymała 43 760 zł.

 

Działania związane z realizacją Programu będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Program ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Gmina będzie realizowała program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

 

Nabór uczestników do Programu odbywać się będzie po złożeniu następujących dokumentów:

  • karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023
  • klauzula informacyjna RODO - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
  • klauzula informacyjna RODO Ośrodka Pomocy Społecznej
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 (pokój nr 4) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu pod numerem 86 277 11 45 wew. 27 lub 12.

 

pobierz

 

Dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023