30 marca podpisano aneks do umowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach oraz remont budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”.

Wykonawcą zadania jest firma EUROMAX Krzysztof Rokicki z Szumowa. Planowany termin zakończenia realizacji robót 31 lipca 2023 r.

 

Aneks dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych:

  • roboty uzupełniające w Szkole Podstawowej w Łempicach - ocieplenie szkoły od zewnątrz z częściową wymianą okien oraz remont kondygnacji poddasza, która nie była ujęta w wykonywanych obecnie robotach oraz remont budynku gospodarczego z ogrodzeniem od strony drogi dojazdowej o długości 88 metrów z 2 bramami i furtkami
  • remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu