Podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś

8 maja, w Operze i Filharmonii Podlaskiej, podpisane zostały umowy z przedstawicielami samorządów na realizację projektów w ramach „Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś”. Umowę w imieniu gminy Ciechanowiec sygnowali Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz Skarbnik Gminy Jadwiga Koc.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby oraz zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów".

 

W ramach zadania wykonane zostaną nasadzenia zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury i pojemników do segregacji odpadów. Zakłada się nasadzenie krzewów hortensji oraz sadzonek traw i funkii, montaż metalowego pojemnika na plastikowe nakrętki, montaż pojemnika do selektywnej zbiórki zużytych baterii, montaż pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów, montaż 2 lamp oświetlenia solarnego typu LED, 6 ławeczek, 4 koszy na śmieci oraz 6 donic na kwiaty.

 

Łączny koszt zadania to 60 000 zł. Dofinansowanie w ramach „Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś” stanowi połowę tej kwoty, czyli 30 000 zł. Pozostałą część stanowią środki własne gminy.

 

To już szósta edycja programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Dzięki dotacjom, w ciągu kilku lat mieszkańcy wsi w regionie zrealizowali kilkaset projektów. Głównym celem Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, aktywizacja społeczności lokalnych oraz upowszechnienie i promocja koncepcji Smart Village w przestrzeni wiejskiej.

 

fot. Paweł Krukowski/UMWP