1 485 900 zł na budowę zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika

18 maja zostały ogłoszone wyniki naboru do Programu budowy przyszkolnych hal OLIMPIA. Podczas pierwszego naboru do Programu, obejmującego budowę hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich, Minister Sportu i Turystyki podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 360 hal kwotą ponad 730 mln złotych.

W gronie pozytywnie zaopiniowanych zadań znalazł się projekt pn. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, z dofinansowaniem na kwotę 1 485 900 zł.

 

Zadanie polegać będzie na zadaszeniu istniejącego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 19,7 x 31 m, stanowiącego część kompleksu boisk Orlik. Wybudowane w hali zaplecze sanitarno-szatniowe zastąpi istniejący na Orliku, ale będący w bardzo złym stanie technicznym kontenerowy obiekt z szatnią, magazynkiem sprzętu sportowego i sanitariatem. Ponadto hala zgodnie z założeniami projektu zostanie wyposażona w 4 stanowiska strzeleckie.

 

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.

 

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://www.gov.pl/web/sport/protokoly-z-posiedzen-zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych-ze-srodkow-budzetu-panstwa--program-olimpia2