Burmistrz Ciechanowca informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy składa się za pośrednictwem publicznej aplikacji suszowej.

W aplikacji można już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować. Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września. W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu można skorzystać z pomocy pracownika w wypełnianiu wniosków w aplikacji w 2023 r. Umawiać się należy telefonicznie nr tel. 86 277 11 45 w godzinach pracy urzędu.

 

Rolnicy, który ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowanych suszą mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia suszy, za pomocą publicznej aplikacji  ,,Zgłoś szkodę rolniczą”, która zamieszczona jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

Należy zaznaczyć, że bezwzględnym warunkiem na otrzymanie pomocy jest zgłoszenie szkody w aplikacji suszowej.