119 187 zł na podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w ramach projektu Cyfrowa Gmina

30 stycznia została podpisana umowa na realizację zadania „Dostawa sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu bezpieczeństwa sieci na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"”.

Wartość kontraktu wynosi 92 819,86 zł. Planowany termin realizacji zadania przewidziano do 28 lutego 2023 r.

 

Umowa została zawarta w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

Wykonawcą jest firma "e-Tech" Jacek Sójka Spółka Jawna z Łodzi.

 

W ramach zadania zostaną dostarczone rozwiązania służące podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.