Przebudowa drogi gminnej relacji Pobikry - Radziszewo-Króle o łącznej długości około 1,8 km

31 sierpnia Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 108873B relacji Pobikry - Radziszewo-Króle o łącznej długości około 1,8 km”.

Wartość zadania wynosi 2 889 310,50 zł. Dofinansowanie z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021 to 1 960 000 zł.

 

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączoną dokumentacją obejmuje wykonanie: nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna, nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej - warstwa wiążąca, wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki z kruszywa, wykonanie podbudowy górnej, wykonanie poboczy, zjazdów z kruszywa i kostki brukowej betonowej, wykonanie oznakowania pionowego, ustawienie barier energochłonnych, remont istniejących przepustów pod drogą i pod zjazdami, oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych.

 

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o z Wysokiego Mazowieckiego. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na styczeń 2024 r.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu