Zgodnie z uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z 24 października 2023 roku, Gmina Ciechanowiec uzyskała dotację w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec" w kwocie 302 750,28 zł.

Dofinansowanie dotyczy zadania w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

 

Dofinansowanie w formie dotacji jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Ciechanowiec. W wyniku realizacji zadania, unieszkodliwieniu będzie podlegać 636,03 ton odpadów.

 

027