Rolnicy z terenu Gminy Ciechanowiec, którzy chcą uzyskać bezpłatny odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, mogą składać informacje o posiadanej ilości odpadów do dnia 30 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu w pok nr 9 lub pod nr tel 86 277 11 45 wew. 44.

Zebrane informacje będą podstawą do podjęcia współpracy przez gminę z firmą na usuwanie foli i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec.

 

Składane informacje dotyczą ilości kilogramów odpadów z działalności rolniczej:

  • folii rolniczej
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin)

 

Złożenie informacji umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów w 2023 roku. Uwaga! Program nie przewiduje odbioru odpadów po środkach ochrony roślin.
Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 pok nr. 9, w biurze podawczym lub do pobrania poniżej.

 

pobierz

Wniosek do pobrania - informacja o ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej