Podpisanie umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec

W Urzędzie Miejskim, 1 grudnia Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Przedmiotem umowy jest przygotowanie do pakowania, pakowanie i prawidłowe oznakowanie, ważenie, odbiór i załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na posesjach miasta i gminy Ciechanowiec o wadze szacunkowej 636,03 ton. Koszt zadania wynosi 349 816,50 zł. Termin realizacji do 19 stycznia 2024 r.

 

Wykonawcą umowy jest firma PHU PIOTR Piotr Jaczyński z Leszna.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu