Podpisanie umowy na przebudowę z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Nowodwory (Ciasne) o długości 1 255 m

12 grudnia, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory (Ciasne) w formule zaprojektuj i wybuduj".

Wartość kontraktu wynosi 3 106 489,15 zł. Wykonawcą inwestycji jest Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na 29 sierpnia 2025 r.

 

W ramach zadania przewiduje się przebudowę z rozbudową drogi gminnej o łącznej długości 1 255 m. Odcinek objęty opracowaniem ma swój początek w km 0+000 na granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 690 a koniec opracowania przyjęto w km 0+1,255.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, wycinki drzew, przebudowy kolizji z siecią wodociągową, kanału technologicznego, przebudowy zjazdów i skrzyżowań, przebudowy kolizji z siecią teletechniczną, wykonanie oznakowania pionowego.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu