3 455 992,45 zł na remont drogi gminnej relacji Koce-Piskuły - Koce-Schaby o długości 2 220 m

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki przy kontrasygnacie Skarbnik Jadwigi Koc, 12 grudnia podpisał umowę na remont drogi gminnej oznaczonej numerem 108865B relacji Koce-Piskuły - Koce-Schaby.

Wartość umowy wynosi 3 455 992,45 zł. Za realizację zadania odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckim.

 

Planowane prace mają być zrealizowane do października 2024 roku. Zakres remontu obejmuje drogę o łącznej długości około 2 220 m, gdzie zaplanowano m.in.:

  • naprawę nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno-asfaltowej
  • zastosowanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej
  • lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach nierówności przekrojowych
  • odbudowę poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa
  • modernizację zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa oraz z masy mineralno-asfaltowej
  • konstrukcję zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm
  • budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
  • remont istniejących przepustów pod drogą i pod zjazdami, z wykorzystaniem rur PEHD

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu