Podpisano umowę na remont ulic Pińczowskiej, Orzeszkowej, Wierzbowej i Kilińskiego w Ciechanowcu

12 grudnia została podpisana umowa dotycząca remontu czterech ulic gminnych w Ciechanowcu. Kwota umowy wynosi 1 651 123,12 zł.

Za modernizację ulic Pińczowskiej, Orzeszkowej, Wierzbowej i Kilińskiego będzie odpowiedzialne Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckim

 

Inwestycja, która obejmuje remont dróg o łącznej długości około 1 256,50 km, ma być zrealizowana do października 2024 roku. Przewiduje się kompleksowe działania, obejmujące m.in.:

  • naprawę nawierzchni jezdni bitumicznej, gdzie zastosowana zostanie masy mineralno-asfaltowa
  • remont nawierzchni chodników przy wykorzystaniu kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
  • odnowienie nawierzchni poboczy przy zastosowaniu mieszanki z kruszywa
  • modernizację nawierzchni zjazdów, gdzie wykorzystana zostanie kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm
  • ponowne oznakowanie poziome i wymiana tablic oraz słupków znaków pionowych
  • prace nad trawnikami, obejmujące humusowanie i ponowne obsianie trawą
  • zachowanie systemu odwodnienia przez powierzchniowy spływ wody do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu