855 672,00 zł dofinansowania do funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach

15 lutego, Sekretarz Stanu Łukasz Krasoń z upoważnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził listę rekomendowanych wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Wśród zaakceptowanych wniosków jest wniosek gminy Ciechanowiec z rekomendowaną kwotą dofinansowania do funkcjonowania Centrum w 2024 r. w wysokości 855 672,00 zł, co stanowi 100% kwoty wnioskowanej przez gminę.

 

Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i świadczy usługi zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zlokalizowane zostało w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kocach-Schabach. Jest to pierwsza tego typu placówka w gminie Ciechanowiec oraz czwarta w województwie podlaskim. Funkcjonująca od 1 lipca 2023 r. placówka Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach przeznaczona jest dla 17 osób niepełnosprawnych, w tym 2 na pobyt całodobowy oraz 15 osób na pobyt dzienny.