22 marca 2024 r. ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024.

Dzięki operatywności Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu Marzeny Kryńskiej Seniorzy z Gminy Ciechanowiec otrzymają znaczące dofinansowanie na swoją działalność.

 

Dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania otrzymają:

  • Klub Senior + w Ciechanowcu 61 920 zł
  • Klub Senior+ w Wojtkowicach Starych 28 896 zł
  • Klub Senior+ w Czajach Wólce 30 960 zł
  • dodatkowo na remont i wyposażenie Klubu Senior + w Malcu na kwotę 154 360 zł

 

Głównym celem programu wieloletniego programu „Senior+” jest tworzenie przyjaznej osobom starszym przestrzeni, zapewnienie warunków do spotkań, aktywności, uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.

 

Dofinansowanie Klubów Senior+ w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024