Ocena wniosków w konkursie na inicjatywy lokalne w ramach zadania „Biblioteka źródłem inspiracji”

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w konkursie na inicjatywy lokalne w ramach realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu zadania „Biblioteka źródłem inspiracji!”.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 

Z pięciu złożonych wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej. Spełniały one wszystkie wymagane kryteria merytoryczne, ale ze względu na ograniczoną pulę środków przeznaczonych na realizację inicjatyw wybrano trzy, które zostały najwyżej ocenione:

  • Witajcie w naszej bajce - inicjatywa Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu
  • NIEzwykła biblioteka NIEzwykłych czytelników - inicjatywa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach Schabach
  • Sentymentalna podróż w świat bajek - inicjatywa Sylwii Puchalskiej