6 maja odbyła się inauguracyjna pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu IX Kadencji. Obrady otworzył radny senior Jan Krzysztof Binaś.

Ślubowanie na nowo wybranych radnych złożyli: Jan Krzysztof Binaś, Lucjan Budlewski, Aneta Joanna Czarnecka, Dorota Monika Deniziak-Wodyńska, Sławomir Gawrysiak, Marek Karolewski, Michał Łempicki, Małgorzata Niewiarowska, Sławomir Pietrzykowski, Piotr Prokopiak, Ewa Radziszewska, Albert Radziszewski, Andrzej Tkaczuk, Andrzej Wojtkowski, Małgorzata Żywicka.

 

Nastepnie ślubowanie złożył nowo wybrany Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, który w swoim wystąpieniu zapewnił o kontynuacji rozpoczętych inwestycji i wdrożenie nowych planów gospodarczych na najbliższe lata, z nadzieją na owocną współpracę z nową radą miejską.

 

Dalsza część obrad to wybór przewodniczącego rady, powołanie Komisji Skrutacyjnej, zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej, przeprowadzenie głosowania, wybór przewodniczącego rady oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej w Ciechanowcu IX Kadencji zostal Jan Krzysztof Binaś, na wiceprzewodniczącego Rady powołano Andrzeja Wojtkowskiego.

 

Niepodległa #mojaflaga - wywieś flagę z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej