Podpisanie umowy na przebudowę z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Nowodwory (Ciasne) o długości 1 255 m

28 maja Burmistrz Ciechanowca, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego podpisał umowę z wykonawcą Firmą Transportowo-Usługową Mirosław Przesmycki na „Budowę, rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”.

Podpisana umowa, której łączna wartość wynosi 919 999,27 zł, zostanie zrealizowana do 29 listopada 2024 r.

 

W ramach przedsięwzięcia wykonawca zrealizuje roboty drogowe na odcinku ul. Wińskiej o łącznej długości 143,50 m, polegające głównie na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na długości ok. 55 m i nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ok. 88,5 m, dwustronnego chodnika, zjazdów, poboczy, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

Zadanie jest realizowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu