Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, 3 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w obecności Ministra Marcina Romanowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Jadwigi Koc, podpisał umowę na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na ten cel z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości gmina Ciechanowiec otrzymała 130 tys. zł. Zakupione zostaną ubrania specjalne, piła ratownicza do szyb klejonych oraz sprzęt do znakowania terenu akcji.

 

Sprzęt przeznaczony będzie na doposażenie czterech jednostek OSP: Bujenka, Ciechanowiec, Kozarze i Pobikry.

 

Zakup sprzętu jest niezmiernie ważny z punktu widzenia dalszego funkcjonowania jednostek OSP Gminy Ciechanowiec. Zapewni on efektywniejsze udzielenie pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku drogowego lub innego zdarzenia o charakterze przestępczym stanowiącym zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia ludzi.

Należy podkreślić, że otrzymane dofinansowanie to niekwestionowana zasługa Poseł Aleksandry Szczudło.