W związku z aktualizacją listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Wojewoda Podlaski poinformował o przeniesieniu z listy rezerwowej ostatniego zadania z wnioskowanych na 2019 rok.

Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie na zadanie „Budowa ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu”. W ramach tej inwestycji zaplanowano budowę drogi o łącznej długości 297 m.

 

Koszt realizacji zadania oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości około 320 tys. zł., w tym 192 tys. zł będą stanowić środki Funduszu Dróg Samorządowych

 

Planuje się wykonanie na całej długości odcinka nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz mijanki o łącznej długości 25 m i szerokości 2 m oraz placu do zawracania o długości 22 m i zmiennej szerokości od 4,50 m do 8,20 m.

Na realizację zadania zostało już ogłoszone postępowanie przetargowe.