Gazyfikacja miasta Ciechanowiec to jeden z głównych priorytetów dla obecnych władz samorządowych. Z uwagi na wątpliwości i nieznajomość tematu pod względem inwestycyjnym, zorganizowane zostało 9 października spotkanie z mieszkańcami.

Na zaproszenie Burmistrza Ciechanowca w spotkaniu udział wzięli wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podlaskiego Aleksandra Szczudło, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Marian Żołyniak, dyrektor Departamentu Rozwoju w Polskiej Spółce Gazownictwa Mariusz Konieczny i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski.

 

PSG planuje budowę stacji regazyfikacji, która będzie mogła zasilać dużych odbiorców, w tym także przedsiębiorstwa, które mogą inwestować w naszej gminie. Realizacja inwestycji na terenie miasta może się rozpocząć już w 2020 r. i być zrealizowana w ciągu roku.

 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Ciechanowca. Plany inwestycyjne Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczące naszego miasta zaprezentowali Prezes PSG i Dyrektor Departamentu Rozwoju PSG. Mówiono o korzyściach płynących z dostępu do gazu rozprowadzanego drogą sieciową i o kosztach takiego podłączenia.

 

Prezes podkreślał, że Polska Spółka Gazownictwa jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez 185 tys. km gazociągów. Zgodnie z najnowszą strategią firmy do 2022 r. na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce PSG wyda ponad 11 mld zł. Także z tych środków ma być sfinansowana budowa podłączenia gazowego na terenie Ciechanowca.
Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym i jest regulowane ustawą Prawo Energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059).

 

Umowy o przyłączenie do sieci gazowej będą podpisywane po wydaniu przez PSG sp. z o.o. warunków przyłączenia do sieci. Będzie to możliwe, przede wszystkim, po spełnieniu technicznych możliwości zaprojektowania i wybudowania sieci gazowej. Przyłączany podmiot może rozpocząć swój proces inwestycyjny tj. wykonanie instalacji gazowej po zawarciu umowy przyłączeniowej.

 

Koszt przyłączenia gospodarstwa do sieci pokrywa przyłączany podmiot - opłata przyłączeniowa wynika z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Np. opłata przyłączeniowa w przypadku budowy przyłącza o długości do 15 m wynosi 1 847 zł netto, a opłata za każdy kolejny metr przyłącza powyżej 15 m to 70,20 zł/m netto. Do podanych cen należy naliczyć podatek VAT.

 

W przypadku budynków wielorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych opłata przyłączeniowa podobnie jak dla budownictwa jednorodzinnego wynika z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE. Opłatę przyłączeniową ponosi przyłączany podmiot, który jest stroną umowy (np. wspólnota, spółdzielnia itd.). Opłata przyłączeniowa naliczana jest za przyłącze do posesji a nie na poszczególnych odbiorców.

 

Polska Spółka Gazownictwa jest spółką dystrybucyjną i nie prowadzi sprzedaży gazu. Rynek gazu zmierza w kierunku pełnej konkurencyjności, zatem mieszkańcy mają możliwość wyboru jednego w kilkudziesięciu sprzedawców paliwa gazowego. Na stronie internetowej PSG (www.psgaz.pl zakładka "Dla Klienta") znajduje się zestawienie podmiotów (sprzedawców paliwa gazowego), z którymi Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. posiada zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego.

 

Ankieta o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej

 

Złożenie deklaracji, w postaci ankiety o przyłączenia do sieci gazowej, niezbędne jest do oszacowania potencjału rynkowego przez PSG celem określenia efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. Złożenie deklaracji stanowi podstawę do rozpoczęcia prac analitycznych. Samo złożenie deklaracji nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek zobowiązań oraz roszczeń z obu stron.


Ankietę można pobrać tutaj:

pobierz   Ankieta o przyłączenie do sieci gazowej   lub otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu pok. nr 15 (I piętro).

Wypełnioną ankietę należy przekazać do sekretariatu Urzędu Miejskiego ul. Mickiewicza 1 lub wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie „Ankieta na gazyfikację”.

Więcej informacji na temat przyłączenia do sieci gazowej można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa: www.psgaz.pl

 

005a

 

005b

 

005c

 

005d

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu