W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, 16 października Burmistrz Ciechanowca podpisał z firmą TFK Roads Jacek Timofiejuk umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Ciechanowcu”.

Zakres zadania obejmuje częściowe zagospodarowanie działki nr geod. 2928 w zakresie utwardzenia terenu kostką brukową betonową, budowy placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową oraz wymiany części ogrodzenia.

 

Wartość inwestycji to 501 538,13 zł, w tym dofinansowanie 241 250 zł.

 

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.