Kolejną umową podpisaną przez Burmistrza Ciechanowca z wykonawcą firmą „Master” Emil Borys, jest umowa na wykonanie remontu budynku przedszkola w Ciechanowcu.

Zakres prac do wykonania w ramach projektu obejmuje: remont pomieszczeń sal dziennych, remont pomieszczeń sanitarnych, remont korytarzy i klatek schodowych, osadzenie nowych drzwi do projektowanych pomieszczeń, rozprowadzenie nowych instalacji elektrycznych w całym budynku oraz doprowadzenie wody i odbioru ścieków z nowych pomieszczeń sanitarnych.

 

Koszt zadania wynosi 1 205 400 zł, termin realizacji ustalono do 29 maja 2020 r.

 

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu