Burmistrz Ciechanowca podpisał dwie kolejne umowy na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

Pierwsza umowa dotyczy przebudowy ulicy Konopnickiej. Zakres prac przewiduje przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na bitumiczną z chodnikami o łącznej długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec września 2020 roku. Wartość robót budowlanych wynosi 1 396 982,19 zł, z czego około 744 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Dofinansowanie uzyskane na obie inwestycje pochodzą ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Kolejna inwestycja to przebudowa dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły. Zakres rzeczowy zadania przewiduje wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m na dwóch odcinkach tych dróg o łącznej długości 1,162 km, poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie, zjazdów z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie, progu zwalniającego płytowego z wyniesionym przejściem dla pieszych z gotowych elementów gumowych, peronu na przystanku komunikacyjnym i ustawieniu barier energochłonnych.

 

Termin zakończenia robót budowlanych przyjęto na dzień 30 listopada 2020 roku. Wartość realizacji zadania wynosi 1 290 714,17 zł, z czego około 683 tys. zł stanowi dofinansowanie uzyskane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Prace tych dwóch inwestycji prowadzone będą przez Firmę Transportowo-Usługową Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłonioną w wyniku zamówień publicznych przeprowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych.