Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 24 grudnia 2019 r. podpisał umowy na realizację rzeczową dwóch inwestycji drogowych, przewidzianych do realizacji w 2020 roku.

Pierwsza umowa dotyczy przebudowy i rozbudowy z kostki brukowej betonowej ulicy Wąskiej w Ciechanowcu. Wykonawcą zadania jest firma OGRODY Robert Liżewski z Ostrowi Mazowieckiej. Wartość kontraktu wynosi 465.475,32 zł, termin realizacji do 30 czerwca 2020 roku.

 

Oba zadania inwestycyjne uzyskały dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

Przedmiotem drugiej umowy jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w miejscowości Zadobrze. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Wartość robót budowlanych wynosi 693.417,25 zł, z terminem realizacji 30 września 2020 roku.