Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 6 lutego, przyznał gminie Ciechanowiec dotacje w wysokości 930 760,68 zł na projekt „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”.

Projekt został zgłoszony na konkurs w ramach działania 5.1 (Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii), na inwestycje z zakresu zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby budynków gminnych.

 

Wartość inwestycji 1 283 999,42 zł

 

Panele fotowoltaiczne zainstalowane będą na budynkach:

  • Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu
  • Szkoły Podstawowej w Łempicach
  • Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym
  • FARE w Ciechanowcu- stacja uzdatniania wody
  • Przedszkola w Ciechanowcu
  • Oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu