W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 80 tys. złotych.

Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwe będzie reaktywowanie kuchni, która już od nowego roku szkolnego 2020/2021 będzie mogła przygotowywać posiłki na potrzeby gminnych placówek oświatowych.

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na wyposażenie kuchni przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu. Zakupione zostaną m.in.: kuchnia gazowa, elektryczny kocioł warzelny, piec konwekcyjny, patelnie elektryczne, miksery, szafy galwanizowane chłodnicza i mroźnicza, piec konwekcyjno-parowy z automatycznym systemem mycia, zastawa stołowa oraz inny podstawowy sprzęt niezbędny do funkcjonowania kuchni.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 105 638,04 zł, z czego wkład własny gminy stanowi 25 638,04 zł, a dofinansowanie 80 000 zł.

 

023