Gmina Ciechanowiec otrzyma 228 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej Kosiorki - kolonia Kosiorki o długości 2 228 metrów.

Z dofinansowania skorzysta 18 podlaskich gmin. Marszałek Artur Kosicki poinformował, że wszystkie złożone w tym rozdaniu wnioski, które przeszły pozytywnie oceną formalną otrzymały dotację.

 

W środę (1.07) marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś, członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski, a także wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Siekierko i radny wojewódzki Paweł Wnukowski przekazali wójtom i burmistrzom symboliczne czeki z dotacjami.

  • dzięki dofinansowaniu zostanie zmodernizowanych ponad 22 km dojazdówek w 18 podlaskich gminach
  • łączna kwota dotacji to 2,2 mln zł, a całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 5,5 mln zł
  • to kolejne, rekordowe wsparcie samorządu województwa na budowę i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych; w ubiegłym roku przeznaczono na ten cel blisko 1,7 mln zł

 

Kwestie związane z dostępem do gruntów rolnych, w ogóle z rolnictwem są dla rozwoju naszego województwa bardzo ważne. Dlatego kwota przeznaczona na drogi dojazdowe jest dużo większa niż w ubiegłym roku - podkreślił marszałek Artur Kosicki.

 

Dofinansowanie remontów i budowy tzw. dojazdówek jest przyznawane co roku, na podstawie złożonych przez gminy wniosków. Inwestycja musi być zakończona i rozliczona do 31 października roku, w którym przyznano dotację.