Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 140/2199/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów".

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

 

W ramach złożonego przez Gminę Ciechanowiec wniosku działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"/poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Ciechanowiec otrzymała 683 081 zł na przebudowę targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk.

 

Całkowita wartość zadania to 1 074 000 zł, wkład własny gminy 390 500 zł. W ramach wykonywanej inwestycji zostaną zbudowane wiaty handlowe wraz z zadaszeniem, podłączenie do energii elektrycznej, utwardzone zostaną ciągi handlowe z oświetleniem oraz powstanie toaleta z podłączeniem do sieci sanitarno-kanalizacyjnej.