Ruszył nabór wniosków w programie „Moja Woda” na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024.

„Moja woda” to nowy program rządu, a konkretnie: Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma on załagodzić skutki suszy. Termin naboru wniosków do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

 

Wnioski o dofinansowanie składane do WFOŚiGW w Białymstoku powinny obejmować przedsięwzięcia realizowane na nieruchomościach zlokalizowanych jedynie w województwie podlaskim.

Dotacje z programu „Moja Woda” będzie można przeznaczyć na:

 • zakup, montaż i uruchomienie instalacji umożliwiającej zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
 • przewody odprowadzające wody opadowe
 • zbiornik retencyjny
 • instalację rozsączającą
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dzięki programowi „Moja Woda” kanalizacja ma zostać odciążona, a ryzyko podtopień w trakcie nawałnic zmniejszone.
Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu zarówno w wersji elektronicznej (za pomocą portalu beneficjenta) jak i w wersji papierowej (na adres podany poniżej). O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data fizycznego wpływu papierowej wersji wniosku do Sekretariatu WFOŚiGW w Białymstoku, potwierdzana na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel sekretariatu.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 • założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu
 • pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta
 • wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta
 • wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:
  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
  ul. Św. Rocha 5, 15–879 Białystok
  w godzinach jego pracy 7.30 - 15.30

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w WFOŚiGW w Białymstoku w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

 

Szczegółowe informacje na stronie MOJA WODA  http://wfosigw.bialystok.pl

 

077