Umowa na realizację zadania "Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec"

28 marca, została zawarta umowa na realizację zadania "Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec" w ramach programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna Wieś.

Dzięki dofinansowaniu, przy świetlicy wiejskiej w Skórcu powstanie plac zabaw dla dzieci. Łącznie wartość zadania wyniesie 60 000 zł, z czego połowę stanowić będą środki własne gminy Ciechanowiec.

30 tys. złotych na zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec

Sejmik województwa podlaskiego podczas posiedzenia 25 marca przyjął uchwałę, dzięki której gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie w kwocie 30 000 złotych w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś.

Dzięki dofinansowaniu przy świetlicy wiejskiej w Skórcu powstanie plac zabaw dla dzieci. Łącznie wartość zadania wyniesie 60 000 zł, z czego połowę stanowić będą środki własne gminy Ciechanowiec.

Ocena wniosków w konkursie na inicjatywy lokalne w ramach zadania „Biblioteka źródłem inspiracji!”

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w konkursie na inicjatywy lokalne w ramach realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu zadania „Biblioteka źródłem inspiracji!”.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dofinansowanie Klubów Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

22 marca 2024 r. ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024.

Dzięki operatywności Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu Marzeny Kryńskiej Seniorzy z Gminy Ciechanowiec otrzymają znaczące dofinansowanie na swoją działalność.

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec

23 lutego, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec”.

Wartość kontraktu wynosi 1 174 200,93 zł, planowany termin zakończenia robót wyznaczono na 29 marca 2024 r.

 855 672,00 zł dofinansowania do funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach

15 lutego, Sekretarz Stanu Łukasz Krasoń z upoważnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził listę rekomendowanych wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Wśród zaakceptowanych wniosków jest wniosek gminy Ciechanowiec z rekomendowaną kwotą dofinansowania do funkcjonowania Centrum w 2024 r. w wysokości 855 672,00 zł, co stanowi 100% kwoty wnioskowanej przez gminę.