Obwodnicy Ciechanowca - krok naprzód dla rozwoju Ciechanowca

15 listopada, stało się kamieniem milowym dla Ciechanowca - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg nieograniczony na budowę oczekiwanej i potrzebnej obwodnicy miasta.

Ta długo wyczekiwana inwestycja, realizowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury drogowej naszej gminy.

302 750,28 zł dotacji do usuwania odpadów zawierających azbest w Gminie Ciechanowiec

Zgodnie z uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z 24 października 2023 roku, Gmina Ciechanowiec uzyskała dotację w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec" w kwocie 302 750,28 zł.

Dofinansowanie dotyczy zadania w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody i droga Przybyszyn-Malec przekazane do użytkuana stacja uzdatniania wody i droga Przybyszyn-Malec oddane do użytku

Wiele zmian zachodzi w naszym otoczeniu. Rozwija się m.in. infrastruktura drogowa i oświetleniowa, która zwiększa komfort kierowców i mieszkańców gminy, remontowane są obiekty użyteczności publicznej. Działania mające na celu rozwój naszej gminy prowadzone są intensywnie od kilku lat i nie zwalniają tempa.

13 października Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki odebrał kolejne dwie duże inwestycje: zmodernizowaną stację uzdatniania wody oraz drogę relacji Przybyszyn-Malec.

Awans gminy Ciechanowiec w rankingu "Liderzy inwestycji" - wydatki na inwestycje wzrosły niemal dwukrotnie

Po raz kolejny czasopismo Wspólnota opublikowało ranking "Liderzy inwestycji". Zestawiono w nim wysokość wydatków inwestycyjnych, które samorządy poczyniły w ciągu trzech ostatnich lat.

Gmina Ciechanowiec w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydała na inwestycje 2164,07 zł, co uplasowało nas na 24 miejscu wśród samorządów miejskich.

Decyzja dotycząca budowy obwodnicy Ciechanowca podpisana - wykonanie inwestycji coraz bliżej

We wtorek 10 października, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na budowie obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na jej budowę. 

Inwestycję realizuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, który reprezentuje samorząd Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość inwestycji to 124 mln zł, połowę pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (62 mln zł), które otrzymało Województwo.

W ósmej edycji programu Polski Ład, gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 7,6 mln zł

7 października, senator RP Jacek Bogucki przekazał bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy Ciechanowiec.

W ósmej edycji programu Polski Ład, gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 7,6 mln złotych na budowę od lat oczekiwanego Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia i pojazdy.