Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

254 820,00 zł – taką kwotę otrzyma Gmina Ciechanowiec na wydatki związane z cyfryzacją urzędu. 23 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na realizację grantu.

Co istotne jest to dofinansowanie 100%, czyli samorząd nie dokłada własnych środków na realizację tego projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

124 miliony na budowę obwodnicy Ciechanowca!

Samorząd Województwa Podlaskiego otrzymał dofinansowanie w kwocie 62 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na budowę obwodnicy Ciechanowca.

Całkowity koszt zadania to 124 000 000 zł, długość planowanego odcinka - 8,88 km, zaś czas realizacji przewidziano na okres styczeń 2022 r.  - grudzień 2024 r.

Otwarcie kolejnych gminnych dróg przebudowanych dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. Osoby przecinające wstęgę.

10 grudnia otwarto wyremontowane odcinki dróg gminnych w miejscowościach Czaje-Wólka oraz Dąbczyn, a także ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączny koszt czterech inwestycji to ponad 2,8 mln złotych.

9 grudnia Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski podpisał umowę z Burmistrzem Ciechanowca na utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kocach-Schabach.

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu Centra Opiekuńczo – Mieszkalne Gmina Ciechanowiec otrzyma 2 417 798,60 zł. W ramach projektu przewiduje się opiekę dla piętnastu osób pełnoletnich niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym w ramach dziennego pobytu oraz dla dwóch osób niepełnosprawnych w ramach pobytu całodobowego.

Odbiór końcowy zadania "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celów oświetlenia drogowego w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej"

1 grudnia odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w ramach zadania "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV do celów oświetlenia drogowego w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej".

Inwestycja obejmowała wykonanie sieci kablowej oświetleniowej o całkowitej długości trasy 685 m oraz montaż 17 słupów oświetleniowych.