Prawie 100 tys. zł na prace remontowe i konserwatorskie przy gminnych zabytkach

26 kwietnia radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, podjęli decyzję o przyznaniu rekordowej kwoty (3 mln. zł) przeznaczonej na prace remontowe i konserwatorskie przy podlaskich zabytkach. Dofinansowanie otrzyma 65 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Wśród 65 zabytków, których remont zostanie dofinansowany znalazły się obiekty z gminy Ciechanowiec.

Prawie 100 tys. zł na prace remontowe i konserwatorskie przy gminnych zabytkach

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych i gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Wniosek Gminy Ciechanowiec uplasował się na 11 pozycji wśród 32 wniosków gminnych zatwierdzonych do dofinansowania z terenu Województwa Podlaskiego. Przyznana kwota wsparcia wynosi 101 600 złotych.

Niemal 7 zł na inwestycje drogowe trafi do Ciechanowca z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

21 kwietnia 2021 r. została opublikowana ostateczna lista dróg, których realizacja otrzyma wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD, dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

Podlaskie samorządy otrzymają od rządu ponad 205 mln zł na remont i budowę nowych dróg, z czego niemal 7 mln zł. trafi do gminy Ciechanowiec.

600 tys. zł dotacji na nowe oświetlenie uliczne w gminie Ciechanowiec

21 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została zawarta umowa, na mocy której ciechanowiecki samorząd otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Ciechanowiec reprezentowaną przez Eugeniusza Święckiego Burmistrza Ciechanowca, a Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Marka Olbrysia - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.

Pierwsi inwestorzy kupili dwie działki na terenach inwestycyjnych w Ciechanowcu

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, 4 maja odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny, którego przedmiotem były nieruchomości wchodzące w skład ciechanowieckich terenów inwestycyjnych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedano dwie nieruchomości położone w obrębie Ciechanowca.