Podczas uroczystego otwarcia odcinka drogi powiatowej Dąbrowa Moczydły - Dąbrowa Łazy 6 października, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przekazał Staroście Wysokomazowieckiemu oraz Wójtom i Burmistrzom z terenu powiatu wysokomazowieckiego symboliczne czeki na realizację kolejnych inwestycji drogowych.

Gmina Ciechanowiec otrzymała czek na kwotę 2 783 874, 88 zł. Poza Gminą Ciechanowiec czeki otrzymały gminy: Kobylin-Borzymy, Czyżew, Kulesze Kościelne, Sokoły, Szepietowo, Nowe Piekuty, Gmina Wysokie Mazowieckie oraz Miasto Wysokie Mazowieckie.

Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej w Ciechanowcu. Rozbudowa polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej o łącznej długości 0,814 km wraz z obustronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowej, ustawieniu obrzeży i krawężników betonowych, wykonaniu zieleńców poprzez humusowanie i obsianie trawą.

Przebudowane zostaną wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej, do powierzchniowego odbioru wody opadowej.

Premier Mateusz Morawiecki zaakceptował rekomendowaną przez Wojewodę Podlaskiego listę zadań, które będą dofinansowane z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

W tym roku będzie dofinansowanych 290 inwestycji na drogach powiatowych i gminnych w województwie podlaskim - poinformował 4 września wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisał umowę z firmą Kuniccy s.c. Paweł Kunicki, Robert Kunicki z Brańska.

Firma wygrała ogłoszony wcześniej przetarg na realizację inwestycji drogowej w Gminie Ciechanowiec - przebudowy drogi dojazdowej do pól relacji Kobusy - Radziszewo Stare o łącznej długości 673 m.

Przedstawiciele samorządu województwa, 7 sierpnia w Nowych Piekutach przekazali ponad 600 tys. złotych jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, funkcjonujących na obszarze 17 gmin.

W imieniu Gminy Ciechanowiec symboliczny czek na kwotę 47 500 zł odebrali: Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Skarbnik Gminy Jadwiga Koc, Komendant Gminny OSP Marek Klejzerowicz oraz przedstawiciel strażaków Krzysztof Kalinowski. Otrzymana pomoc finansowa przeznaczona jest na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania.

Kolejne sołectwa z Gminy Ciechanowiec otrzymały wsparcie finansowe w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.

W Białymstoku, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło i członek zarządu Województwa Podlaskiego Wiesław Burnos podpisali z Burmistrzem Ciechanowca Eugeniuszem Święckim i Skarbnikiem Gminy Jadwigą Koc umowę na doposażenie budynku świetlicy w remizie OSP Winna-Poświętna.