Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy w ramach zakupu preferencyjnego

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. mieszkańcy Gminy Ciechanowiec mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Maksymalna ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego to 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r. Cena za 1 tonę paliwa stałego nie będzie wyższa niż 2 000 zł brutto.

Podpisanie umowy na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowiec

Burmistrz Ciechanowca, 10 listopada podpisał z firmą ADTECH Adam Mioduszewski z siedzibą w Szeligi Leśnica umowę na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowiec”.

Wartość kontraktu wynosi 213 159 zł. Planowany termin zakończenia prac przewidziano do 9 grudnia 2022 r.

Przekazanie umundurowania i sprzętu jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Winna-Poświętna

W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (3 listopada) odbyło się przekazanie umundurowania oraz sprzętu zakupionego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Winna-Poświętna.

W ramach dotacji z Samorządu Województwa Podlaskiego Gmina Ciechanowiec pozyskała środki w wysokości 27 000 zł na zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Poradnia fizjoterapii w Ciechanowcu oficjalnie otwarta - koszt to blisko 200 tysięcy złotych

Oficjalnie oddano do użytku poradnię fizjoterapii w Ciechanowcu. Przystosowanie budynku i pomieszczeń do potrzeb pacjentów kosztowało blisko 200 tysięcy złotych.

W wyremontowanym i doposażonym budynku przy ulicy 11 listopada znajduje się gabinet hydroterapii, sala masażu leczniczego oraz kinezyterapii. Umożliwia to świadczenie usług medycznych z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej na rzecz pacjentów, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Wieża widokowa i parking przy kościele Trójcy Przenajświętszej uroczyście otwarte!

30 września odbyło się otwarcie i podsumowania kolejnych dwóch dużych inwestycji, które w ostatnim czasie zostały zakończone na terenie naszego miasta.

Powstała wieża widokowa i zagospodarowano terenem wokół zalewu oraz zrewitalizowano parking znajdujący się przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Całkowita wartość wszystkich projektów to niemal 6 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło w sumie prawie 3,2 mln zł.

„Biesiaduj razem z nami. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu” – KGW Skórzeckie Perełki otrzymało sprzęt gastronomiczny

28 września odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu kupionego w ramach realizowanego przez Gminę Ciechanowiec zadania „Biesiaduj razem z nami. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” 2022 rok.

Koło Gospodyń Wiejskich "Skórzeckie Perełki" otrzymało piec konwekcyjno-parowy wraz z niezbędnym wyposażeniem, maszynkę do mielenia mięsa oraz solarną lampę LED.