Trwa okres rozliczeń - twój e-PIT 2020 czeka na ciebie na e-US

Trwa okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. To zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-38, które zostało automatycznie przygotowany bez konieczności składania wniosku przez podatnika.

Wypełniony PIT zawiera już informacje o dochodach od pracodawcy, numer rachunku bankowego podatnika oraz dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak np. ulga na dzieci. W zeznaniu jest też wskazana organizacja pożytku publicznego, która w ubiegłym roku otrzymała od podatnika 1% podatku oraz cel szczegółowy. Wpisane dane podatnik może zmienić.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

25 lutego, w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się XXVII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec, uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji podległego samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu na lata 2021-2023 oraz aktualizacji na lata 2021-2023 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ciechanowiec.

1 000 000 zł na rozbudowę internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

Podczas XXVII sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego radni przegłosowali uchwały, dzięki którym dofinansowane zostaną lokalne projekty, w tym projekt o dofinansowaniu rozbudowy internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

O wsparcie z budżetu województwa wnioskował Powiat Wysokomazowiecki - organ prowadzący placówkę. Na rozbudowę internatu zostanie przekazane 1 000 000 zł.

Burmistrz Ciechanowca dofinansował Klub Sportowy Unia Ciechanowiec

Klub Sportowy Unia Ciechanowiec otrzymał z budżetu Gminy dofinansowanie w wysokości 54 tys. zł na realizację zadania pod nazwą „Uczestniczenie i organizowanie rozgrywek sportowych”.

W Urzędzie Miejskim, 16 lutego została podpisana umowa na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec. Umowę podpisali, ze strony Gminy Ciechanowiec Burmistrz Eugeniusz Święcki i Skarbnik Jadwiga Koc, ze strony Klubu Sportowego Unia Ciechanowiec członkowie Zarządu Patryk Fiedoruk i Przemysław Piotrowski.

Ponad 5 mln złotych na zagospodarowanie terenu wokół ciechanowieckiego zalewu

Burmistrz Ciechanowca, 11 lutego podpisał umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec, w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia".

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec - lider projektu, pozyskała środki zewnętrzne w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 2 888 008,89 zł.