27 lutego odbyło się XVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2020 rok, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021 - 2030 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu..

Prawie 6,5 mln zł z RPOWP na promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia otrzyma Gmina Ciechanowiec.

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego o zwiększeniu o ponad 2,5 mln zł budżetu konkursu na ochronę zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, gmina Ciechanowiec otrzyma prawie 6,5 mln zł z RPOWP na promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia.

W Urzędzie Miejskim, Burmistrz Ciechanowca podpisał umowy z firmą BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę czterech dróg gminnych w Ciechanowcu.

Umowy dotyczą ulicy Podlaskiej o całkowitej długość ok. 1100 m, ulicy Sienkiewicza (boczna do ul. Ogrodowej) ok. 265 m oraz ulicy Spółdzielczej i ulicy Armii Krajowej.

Klub Sportowy Unia Ciechanowiec otrzymał z budżetu Gminy Ciechanowiec dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: „Uczestniczenie i organizowanie rozgrywek sportowych”.

W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, 5 lutego została podpisana umowa na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Ciechanowiec pomiędzy Burmistrzem Ciechanowca a Klubem Sportowym Unia Ciechanowiec.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 6 lutego, przyznał gminie Ciechanowiec dotacje w wysokości 930 760,68 zł na projekt „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”.

Projekt został zgłoszony na konkurs w ramach działania 5.1 (Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii), na inwestycje z zakresu zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby budynków gminnych.

23 stycznia odbyło się XVII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu poprzez likwidację jej Filii w Radziszewie Starym oraz zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych w Kozarzach, w Łempicach i w Radziszewie Starym.