Odbiór pierwszego etapu robót budowlanych Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu

15 kwietnia odbył się odbiór częściowy pierwszego etapu wykonanych prac inwestycji związanej z przebudową Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu.

Całkowity koszt inwestycji to 18 982 849,21 zł. Gmina Ciechanowiec pozyskała na ten cel 10 800 000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 400 000,00 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Gmina zapewnia wkład własny w wysokości 7 782 849,21 zł.

Ponad 6,1 mln złotych na termomodernizację w ramach konkursu "Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027"

11 kwietnia, zarząd województwa rozstrzygnął pierwszą część konkursu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ramach konkursu "Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027".

Na liście beneficjentów znalazł się projekt gminy Ciechanowiec. Wartość całego projektu to 8 624 136,84 złotych z czego dofinansowanie wynosić będzie 6 135 915,78 złotych.

Dofinansowanie na  konserwację sklepień i ścian w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu

3 kwietnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku obyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków na dotacje, które otrzymają parafie i instytucje w terenu województwa podlaskiego na renowację i ochronę zabytków.

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki wspólnie z dziekanem ciechanowieckim ks. kan. Tadeuszem Kryńskim odebrał z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego czek na kwotę 100 000 złotych.

Umowa na realizację zadania "Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec"

28 marca, została zawarta umowa na realizację zadania "Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec" w ramach programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna Wieś.

Dzięki dofinansowaniu, przy świetlicy wiejskiej w Skórcu powstanie plac zabaw dla dzieci. Łącznie wartość zadania wyniesie 60 000 zł, z czego połowę stanowić będą środki własne gminy Ciechanowiec.

30 tys. złotych na zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec

Sejmik województwa podlaskiego podczas posiedzenia 25 marca przyjął uchwałę, dzięki której gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie w kwocie 30 000 złotych w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś.

Dzięki dofinansowaniu przy świetlicy wiejskiej w Skórcu powstanie plac zabaw dla dzieci. Łącznie wartość zadania wyniesie 60 000 zł, z czego połowę stanowić będą środki własne gminy Ciechanowiec.

Ocena wniosków w konkursie na inicjatywy lokalne w ramach zadania „Biblioteka źródłem inspiracji!”

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w konkursie na inicjatywy lokalne w ramach realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu zadania „Biblioteka źródłem inspiracji!”.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.