Zmodernizowana stacja uzdatniania wody i droga Przybyszyn-Malec przekazane do użytkuana stacja uzdatniania wody i droga Przybyszyn-Malec oddane do użytku

Wiele zmian zachodzi w naszym otoczeniu. Rozwija się m.in. infrastruktura drogowa i oświetleniowa, która zwiększa komfort kierowców i mieszkańców gminy, remontowane są obiekty użyteczności publicznej. Działania mające na celu rozwój naszej gminy prowadzone są intensywnie od kilku lat i nie zwalniają tempa.

13 października Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki odebrał kolejne dwie duże inwestycje: zmodernizowaną stację uzdatniania wody oraz drogę relacji Przybyszyn-Malec.

Awans gminy Ciechanowiec w rankingu "Liderzy inwestycji" - wydatki na inwestycje wzrosły niemal dwukrotnie

Po raz kolejny czasopismo Wspólnota opublikowało ranking "Liderzy inwestycji". Zestawiono w nim wysokość wydatków inwestycyjnych, które samorządy poczyniły w ciągu trzech ostatnich lat.

Gmina Ciechanowiec w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydała na inwestycje 2164,07 zł, co uplasowało nas na 24 miejscu wśród samorządów miejskich.

Decyzja dotycząca budowy obwodnicy Ciechanowca podpisana - wykonanie inwestycji coraz bliżej

We wtorek 10 października, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na budowie obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na jej budowę. 

Inwestycję realizuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, który reprezentuje samorząd Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość inwestycji to 124 mln zł, połowę pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (62 mln zł), które otrzymało Województwo.

W ósmej edycji programu Polski Ład, gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 7,6 mln zł

7 października, senator RP Jacek Bogucki przekazał bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy Ciechanowiec.

W ósmej edycji programu Polski Ład, gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 7,6 mln złotych na budowę od lat oczekiwanego Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia i pojazdy.

Ponad trzykilometrowy fragment drogi powiatowej Antonin - Winna Poświętna, oddany do użytku

Odbyło się otwarcie drogi powiatowej na odcinku Antonin - Winna Poświętna. 6 października, starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oficjalnie oddał do użytku ponad trzykilometrowy fragment drogi, przebudowany dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja kosztowała ponad 8,2 mln zł, dofinansowanie wyniosło ponad 4 mln zł. Wykonano nową, asfaltową nawierzchnię, zjazdy, chodniki oraz przepusty. Na rzece Kukawce pojawił się most jednoprzęsłowy z belek. Do tego droga ma wyniesione przejście dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe.

 Pierwsza w gminie stacja regazyfikacji, to impuls rozwojowy dla miasta  i regionu

Na terenie stacji regazyfikacyjnej w Ciechanowcu, 5 października odbył się briefing prasowy dotyczący gazyfikacji gminy Ciechanowiec.

Pierwsza w gminie stacja regazyfikacji jest kolejnym etapem likwidacji gazowych „białych plam" na mapie województwa. To również impuls rozwojowy dla miasta i regionu oraz krok w stronę ekologii.