pobierz

Regulamin uczestnictwa w projekcie doc
Regulamin uczestnictwa w projekcie pdf

Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie doc
Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie pdf

Załącznik nr 2 - Zgoda na przetważanie danych osobowych projekt doc
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetważanie danych osobowych projekt pdf

Załącznik nr 3 - Formularz-rekrutacyjny doc
Załącznik nr 3 - Formularz-rekrutacyjny pdf

Załącznik nr 4 - Kryterium Uczestnictwa w projekcie doc
Załącznik nr 4 - Kryterium Uczestnictwa w projekcie pdf

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania doc
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania pdf

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niesamodzielnosci doc
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niesamodzielnosci pdf

Załącznik nr 7 - Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku doc
Załącznik nr 7 - Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku pdf

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego doc
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego pdf

Załącznik nr 9 - Opinia pracownika socjalnego doc
Załącznik nr 9 - Opinia pracownika socjalnego pdf

Załącznik nr 10 - Wzór protokołu z rekrutacji doc
Załącznik nr 10 - Wzór protokołu z rekrutacji pdf

Załącznik nr 11 - Karta oceny doc
Załącznik nr 11 - Karta oceny pdf

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie doc
Załącznik nr 12 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie pdf

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec doc
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec pdf