Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu

„Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu”

 

Burmistrz Ciechanowca, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, kieruje do konsultacji projekt „Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu”, zwany dalej Statutem MRM.

Statut MRM  określa m.in. zadania i zasady działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu, tryb i kryteria wyboru jej członków, zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz szczegółowe wymagania, które musi spełniać opiekun Młodzieżowej Rady Gminy, zakres jego obowiązków oraz zasady jego odwoływania.

Celem konsultacji jest zebranie opinii podmiotów, o których mowa w art. 5b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 9 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.

Kompletnie wypełniony formularz można złożyć do 23 grudnia 2022 r.:

– osobiście do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 

– pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

– drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

– faksem na nr: 86 277 10 66.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

Podstawa prawna:

  • Art. 5b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
  • uchwała nr 9/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.