Koło Gospodyń Wiejskich „Skórzeckie Perełki” w Skórcu 

 

Data wpisu do rejestru: 25.03.2021 r.

Zarząd: Weronika Jaszczołt - prezes, Sebastian Kujawski, Urszula Łagoda

Lista członków koła: 84

Adres:
Koło Gospodyń Wiejskich „Skórzeckie Perełki”
Skórzec 61, 18-230 Ciechanowiec

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 17 lutego 2021 r.

 
Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2021".

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2021".

Konsultacje będą przeprowadzone od 17.02.2021 roku do 03.03.2021 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2021".

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii do projektu Programu w formie wypełnienia formularza zgłaszania opinii. Kompletnie wypełniony formularz można złożyć:
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 (sekretariat)
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii załączone są do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne bezpośrednio w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 pok. 9.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i które działają na obszarze gminy Ciechanowiec.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 
pobierz

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich "Kozarzanki" w Kozarzach

 

Data wpisu do rejestru: 12.10.2020 r.

Zarząd: Klaudia Kowalewska - prezes, Agnieszka Wilkowska, Teresa Radomska

Lista członków koła: 40

Adres:
Koło Gospodyń Wiejskich "Kozarzanki"
Kozarze 8c, 18-230 Ciechanowiec

 

Koło Gospodyń Wiejskich "Przybyszanki" w Przybyszynie 

 

Data wpisu do rejestru: 22.09.2020 r.

Zarząd: Dorota Deniziak-Wodyńska - prezes, Barbara Kosińska-Białowarczuk - z-ca prezesa, Anna Lewczuk

Lista członków koła: 79

Adres:
Koło Gospodyń Wiejskich "Przybyszanki"
Przybyszyn 36a, 18-230 Ciechanowiec

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich "Kukawka" w Pobikrach

 

Data wpisu do rejestru: 19 grudnia 2019 r.

Zarząd: Halina Zabłudowska - prezes, Jadwiga Wardecka - z-ca prezesa, Teresa Siekierko

Lista członków koła: 11

Adres:
Koło Gospodyń Wiejskich "Kukawka"
Pobikry 50, 18-230 Ciechanowiec