Data wpisu do rejestru: 12.10.2020 r.

Zarząd: prezes - Agnieszka Wilkowska, Marta Wilkowska, Teresa Radomska, Małgorzata Wnuk

Lista członków koła: 36

Adres:
Koło Gospodyń Wiejskich "Kozarzanki"
Kozarze 8c, 18-230 Ciechanowiec

 

23 czerwca 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" złożona przez Ciechanowieckie Stowarzyszenie Piłkarskie "Unia 1976", ul. Plac 3 Maja 21, 18-230 Ciechanowiec.

 

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce Organizacje.

 

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 86 2771145 w. 41 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

 
 
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki
 
 
 
pobierz
 

 

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023”

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023".

 

Konsultacje będą przeprowadzone od 02.06.2023 r. do 22.06.2023 r.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023".

 

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii do projektu Programu
w formie wypełnienia formularza zgłaszania opinii. Kompletnie wypełniony formularz można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 (biuro podawcze)
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii załączone są do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne bezpośrednio w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 pok. 11.

 

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i które działają na obszarze gminy Ciechanowiec. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

 

 
pobierz

 Załączniki:

 

 

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023”

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023".

 

Konsultacje będą przeprowadzone od 10.02.2023 r. do 02.03.2023 r.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023".

 

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii do projektu Programu
w formie wypełnienia formularza zgłaszania opinii. Kompletnie wypełniony formularz można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 (biuro podawcze)
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii załączone są do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne bezpośrednio w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 pok. 11.

 

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i które działają na obszarze gminy Ciechanowiec. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

 

 
pobierz

 Załączniki:

 

 

Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu

„Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu”

 

Burmistrz Ciechanowca, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, kieruje do konsultacji projekt „Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu”, zwany dalej Statutem MRM.

Statut MRM  określa m.in. zadania i zasady działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu, tryb i kryteria wyboru jej członków, zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz szczegółowe wymagania, które musi spełniać opiekun Młodzieżowej Rady Gminy, zakres jego obowiązków oraz zasady jego odwoływania.

Celem konsultacji jest zebranie opinii podmiotów, o których mowa w art. 5b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 9 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.

Kompletnie wypełniony formularz można złożyć do 23 grudnia 2022 r.:

– osobiście do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 

– pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

– drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

– faksem na nr: 86 277 10 66.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

Podstawa prawna:

  • Art. 5b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
  • uchwała nr 9/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

3 listopada 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ferie z szachami” złożona przez Klub Szachowy "Skoczek" Ciechanowiec ul. Drohicka 61, 18-230 Ciechanowiec.

 

W związku z powyższym Burmistrz Ciechanowca zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe oraz w Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl w zakładce Organizacje.

 

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 86 277 11 45 w. 41 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

 
 
Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki
 
 
 
pobierz